Usługi

W ramach projektu „Dobre perspektywy” będą realizowane następujące usługi:

 1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych:
  • Ocena poziomu wiedzy Uczestników z zakresu zakładania działalności gospodarczej - 1h/os
  • Ocena poziomu umiejętności tworzenia biznesplanu – 1h/os
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze o charakterze podstawowym:
  • Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej „ABC Przedsiębiorczości” – 50h/grupę
   • Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości:
    • Wsparcie finansowe zostanie przyznane 35 osobom (25 kobietom i 10 mężczyznom), spośród wszystkich 40-tu osób, których biznesplany otrzymają najwyższą ocenę dokonaną przez 2 niezależnych członków KOW. Wsparcie to będzie wypłacone jednorazowo, w wysokości maksymalnie 25 000,00 zł na jedną osobę.
   • Wsparcie pomostowe: Udzielane po zarejestrowaniu Działalności Gospodarczej od dnia zawarcia z Uczestnikiem projektu umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego.
    • Indywidualne konsultacje specjalistyczne ze specjalistami z zakresu marketingu, prawa i księgowości dla 35 osób, które otrzymały dotacje - 6h/os
    • Finansowe wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości maksymalnie 800,00 zł/osobę wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania wszystkich założonych przez Uczestników projektu działalności gospodarczych
    • Finansowe wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości maksymalnie 800,00 zł/osobę wypłacane dla 11 osób, przez kolejne 6 miesięcy funkcjonowania założonych w ramach projektu działalności gospodarczych, które pomimo otrzymanego dotąd wsparcia finansowego, w dalszym ciągu niezbyt dobrze radzą sobie na rynku.

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • Wyżywienie podczas szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”,
 • Materiały szkoleniowe (długopis, skrypt, segregator).

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki